OFERTY PRACY

oferta pracy dla lekarza

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zatrudni lekarza ze specjalizacją w zakresie: laryngologii na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną.

Kontakt:

sekretariat 48 676 25 74; fax 48 676 27 27; e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

kadry 48 677 91 54; e-mail: dkrawiec@spzzoz.zwolen.net

oferta pracy dla lekarza

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zatrudni lekarza ze specjalizacją w zakresie: okulistyki na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną.

Kontakt:

sekretariat 48 676 25 74; fax 48 676 27 27; e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

kadry 48 677 91 54; e-mail: dkrawiec@spzzoz.zwolen.net

oferta pracy dla lekarza

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zatrudni lekarza do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną. Praca dzienna + możliwość pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (Ambulatorium) i Pogotowiu Ratunkowym w Zwoleniu.

Kontakt:

sekretariat 48 676 25 74; fax 48 676 27 27; e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

kadry 48 677 91 54; e-mail: dkrawiec@spzzoz.zwolen.net

oferta pracy dla lekarza

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zatrudni lekarza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną. Praca dzienna + możliwość pełnienia dyżurów w szpitalu.

Kontakt:

sekretariat 48 676 25 74; fax 48 676 27 27; e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

kadry 48 677 91 54; e-mail: dkrawiec@spzzoz.zwolen.net