KONTAKT

KONTAKT Z SPZZOZ W ZWOLENIU

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Władysława Jagiełły 12, 26-700 Zwoleń,

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

Odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej: http://www.zoz.zwolen.net/kontakt/;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie SPZZOZ w Zwoleniu;

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania lub zgłoszenia;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa. Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła;

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo zażądać dostępu do treści podanych danych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

ul. Aleja Pokoju 5,
26 - 700 Zwoleń
NIP: 811 15 22 059
REGON: 670204896

DYREKTOR: ZBIGNIEW MŁYNEK

centrala

tel.: 48 677 99 99 wew. 120 lub 175
tel.: 48 676 20 37 wew. 120 lub 175
tel.: 48 676 20 38 wew. 120 lub 175
fax: 48 676 27 27
Skip to content